Fonometrom protiv buke iz kafića: Znate li u kojoj akustičnoj zoni grada živite?

Kruševačka Komunalna milicija počela je krajem prošle godine da kontroliše nivo buke iz ugostiteljskih objekata, a u ovom periodu obavljena su četiri merenja. Više posla biće tokom proleća i leta, kada se otvore bašte ugostiteljskih objekata. U Komunalnoj miliciji najavljuju da će u narednom periodu obavestiti ugostitelje o kontroli koju vrše, jer je naglasak na prevenciji, a ne na kažnjavanju.

Naime, iako su još krajem 2021. godine Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini Komunalnoj miliciji data nova i veća ovlašćenja koja se odnose na merenje nivoa buke iz ugostiteljskih objekta te na izricanje kazni za prekoračenja, suštinska primena u Kruševcu je počela krajem prošle godine, nakon što je ovdašnja Komunalna milicija nabavila uređaj za merenje buke, fonometar, a potom obučila milicajce za rad sa njim. Čitateljku je interesovalo šta je u međuvremenu urađeno, a mi smo saznali sledeće.

U ovom periodu vršili smo četiri merenja, u dva slučaja buka je bila iznad dozvoljene, u dva nije. U slučajevima gde je došlo do prekoračenja komunalni milicajci su izrekli usmenu opomenu, nakon čega je muzika utišana. Ukoliko se to ne učinili piše se prekršajna prijava, kazna je 200.000 dinara za pravno lice i 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika – kaže za portal Odjek.rs načelnik kruševačke Komunalne milicije, Dejan Ušljebrka.

Merenja se vrše tokom redovnih obilazaka ili po prijavi građana.

Praksa, prema njegovim rečima, pokazuje da se građani najčešće žale u letnjim mesecima i to na buku koja dolazi iz kafića u delu oko bioskopa Kruševac, potom u gornjem delu Zakićeve ulice, od Obilićeve do Kosovske, te u delu oko Hale sportova.

Važno je, dodaje on, da sugrađani znaju da je Kruševac podeljen u šest akustičnih zona, u kojima su dozvoljeni različiti nivou buke tokom dana i noći.

Najtiša, zelena zona, nalazi se oko Gerontološkog centra i Bolnice, te delova za odmor i rekreaciju, a tu je predviđen nivo buke do 50 decibela danju, odnosno 40 decibela noću. Nešto bučnije može da bude u okruženju škola, koje se nalaze u drugoj zoni (tamno plava), gde je dozvoljeni nivo buke danju 50 decibela, a noću 45 decibela. Sledi treća zona (braon), koja obuhvata pretežno stambena područja, u kojoj bi dnevna buka trebalo da ide do 55 decibela, a noćna do 45 decibe, potom poslovno-stambeni i trgovačko-stambeni delovi (četvrta zona, ljubičasta), sa dozvoljenom bukom do 60 decibela danju, odnosno 50 decibela noću.

Petoj zoni (narandžasta) pripadaju gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica, a u njoj je nivo dozvoljene buke danju 65, a noću 55 decibela. Najbučnija je industrijska zona (svetlo plava), za koju je predviđeno da na graničnim područjima ne sme da prelazi dozvoljeni nivo buke u zoni sa kojom se graniči.

Komunalna milicija, u okviru pomenutog Zakona, vrši merenja fonometrom, na javnoj površini van ugostiteljskog objekta. Ukoliko u okruženja ima više izvora buke (muzike), ostali moraju da se utišaju kako bi se izmerila buka koju pravi konkretni ugostiteljski objekat.

Nadležnostima Komunalne milicije nije obuhvaćena buka (glasna muzika) koja dolazi iz privatnih stanova (za to su nadležni upravnici zgrada i komunalna inspekcija), niti buka sa skupova koji su na otvorenom, što pripada nadležnosti policije u okviru narušavanja javnog reda i mira.

Ušljebrka podseća da su komunalni policajci i ranije postupali po prijavama građana zbog buke iz ugostiteljskih objekata, ali da je to tada podvođeno pod narušavanje javnog reda i mira. Tada je moglo da se desi da su prijave neosnovane, jer buka može biti subjektivan osećaj, a sada se to utvrđuje pomenutim uređajem.

J.B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *