Evrokontakt: Kupujmo odgovorno u Kruševcu!

Uspostavljanje saradnje između poslovnih aktera koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva i institucija javnog i poslovnog sektora, cilj je projekta pod nazivom „Kupujmo odgovorno u Kruševcu“ koji će udruženje građana „Evrokontakt“ realizovati tokom narednih devet meseci. O planiranim aktivnostima i benefitima ovakvog vida poslovanja i umrežavanja, na konferenciji za novinare govorio je Nenad Krstić, predsednik tog udruženja.

Projekatu „Kupujmo odgovorno u Kruševcu“ prethodio je projekat u okviru koga je Evrokontakt krajem 2022. godine u Kruševcu  pokrenuo Centar za socijalno preduzetništvo.

-Tema novog projekta se praktično sama nametnula, jer smo  kroz dosadašnju saradnju sa poslovnim akterima iz Kruševca koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva, radeći istraživanje o njihovim problemima i potrebama, došli do saznanja da njima zapravo naviše nedostaju određene veštine da bi pokrenuli posao po modelu socijalnog preduzetništva- kazao je Krstić.

To su, kako je naveo, većinom udruženja koja okupljaju osobe sa određenom vrstom invaliditeta, a kroz  svoje aktivnosti počela su da proizvode razne stvari koje, u manjoj ili većoj meri, mogu da ponude tržištu.

-Oni umeju da naprave neki proizvod koji bi mogao da ima svog kupca, ali im nedostaje poslovne veštine , fali im podrška u prodaji. Na osnovu toga smo i kreirali ovaj projekat , gde je glavna tema njihovo povezivanja sa potencijalnim kupcima.

Sa Sajma socijalnog preduzetništva u Kruševcu

Govoreći o planiranim aktivnostima, Krstić je kazao da je tokom realizacije projekta u planu obilazak većeg broja poslovnih subjeakata.

-Ideja je da im predstavimo čime se ove firme bave i šta mogu da im ponude, osnosno, šta bi oni mogli da uzimaju od njih, imajući u vidu da, ukoliko kupe od socijalnih preduzeća, imamo neke dodatne benefite za našu lokalanu zajednicu. Zato je i projekat nazvan „Kupujmo odgovorno u Kruševcu!“.

U okviru projekta planirano je i nekoliko edukacija socijalnih preduzeća za nedostajuće veštine, dva okrugla stola u Kruševcu gde bi tema bila socijalne javne nabavke koje su zakonom omogućene, ali se još uvek ne primenjuju u dovoljnoj meri kod nas:

 -Prošlo je 16 meseci  od formiranja zakona o socijalnom preduzetništvu,  a kako sam imao prilike da čujem na nedavno održanom skupu NALED-a, tek je 20 socijalnih preduzeća registrovano. Samo usvajanje zakon očigledno nije bilo dovoljno i da bi socijalno preduzetništvo počelo da se razvija, još uvek treba raditi puno na promociji ovog novog modela poslovanja, kako bi on jačao i dao bolje rezulate. Konkretno u Kruševcu, do sada se nijedan od poslovnih aktera nije registrovao, a doći će vreme kada će biti konkursa, donacija ciljanih za socijalna predzeća, za koje neće moći da se konkuriše ukoliko niste registrovani.

Pored okruglih stolova i edukacija namenjenih socijalnim preduzećima, projektom su predviđene i studijske ture gde će socijalni preduzetnici ali i osobe iz poslovnog i javnog sektora, moći da vide kako ovaj vid poslovanja funkcioniše u sredinama gde se otišlo korak dalje.

Planirana je poseta Karitasu iz Šapca, preduzećima u Beogradu poput kafića „Zvuci srca“, te Sloveniji koja je primer dobre prakse kada je u pitanju saradnja socijalnih preduzeća i institucija javnog i poslovnog sektora. U planu je i organizovanje trećeg Mini sajma socijalnog preduzetništva u Kruševcu, kao još jedan vid povezivanja onih koji su ciljna grupa ovog projekta.

Objašnjavajući važnost socijalnog preduzetništva, Krstić je istakao da ovaj model poslovanja može da ublaži veoma važne probleme osobene ne samo za Kruševac već i za društvo u celini:

Opšteprihvaćeno stanovište u stručnoj javnosti je da socijalno preduzetništvo može da dovede do opšteg unapređenja kvaliteta života u zajednici kroz smanjenje nezaposlenosti, opšteg jačanja ekonomije, poboljšanju položaja socijalno ugroženih grupa i njihovom uključivanju u život zajednice, aktiviranje neiskorišćenih ljudskih potencijala, smanjenje potrebe za podrškom zajednice putem socijalnih davanja i smanjenja siromaštva.

Prema rečima Krstića, grad Kruševac ima interesa da pruži podršku razvoju socijalnog preduzetništva jer se „može očekivati da veći broj sadašnjih korisnika socijalne zaštite iz lokalnog budžeta pronađe zaposlenje čime će se rasteretiti izdvajanja iz lokalnog budžeta za socijalnu zaštitu, a ujedno povećati budžetska primanja na osnovu zaposlenja pripadnika društveno ugroženih grupa u socijalnom preduzetništvu“.

Njihovim radnim angažovanjem uvećaće se ukupna vrednost ljudskog kapitala u lokalnoj zajednici i stepen društvene uključenosti. Grad Kruševac treba da bude u širem okruženju prepoznat kao socijalno odgovorna inkluzivna zajednica koja se odgovorno odnosi prema onima kojima je podrška zajednice potrebna– poručio je predsednik Udruženja „Evrokontakt“.

Članica Saveta Centra za socijalno preduzetništva Dušica Milenković, ujedno i predsednica Udruženja „Etno Rasina“, poslovnog subjekta koji posluje po modelu socijalnog preduzetništva od samog osnivanja 2005. godine.

Izuzetno nam je značajno da možemo da naučimo nešto novo o marketingu i prodaji, da naučimo kako da naši proizvodi nađu put do kupca. Informacije koje smo ovih godina saznali o socijalnom preduzetništvu su nas više približile ovoj temi. Podrška kroz ovaj projekat nije značajna samo našem udruženju, već i drugim sa kojima sarađujemo godinama. Sajam i ta buduća putovanja značiće nam svima puno- kazala je Milenković.

Projekat „Kupujmo odgovorno u Kruševcu“ sprovodi Udruženje građana za podršku evropskim integracijama ”Evrokontakt” iz Kruševca. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

D.P.

Ovaj tekst je objavljen u okviru projekta „Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)“ koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost udruženja ”Evrokontakt” i nužno ne izražava stavove Evropske unije (EU) niti Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *