Efektiva: Šta da uradite ako sumnjate u ispravnost računa za struju

Brojni građani/ke ovih dana se žale da su im decembarski računi za struju drastično uvećani, te da značajno prevazilaze novembarsko poskupljenje struje. Udruženju potrošača „Efektiva“, kako je rečeno portalu Odjek, javljali su se potrošači kojima u filijalama EPS-a nije dozvoljeno na ulože reklamaciju, uz objašnjenje da EPS ne čita brojila. U Efektivi kažu da građane/ke ne treba da interesuje ko čita brojilo jer, kako su objasnili, potrošač ima ugovor samo sa EPS-om i nema obavezu komunikacije sa firmom koja vrši merenja.

Detaljno uputstvo o tome šta potrošači treba da urade u slučaju da sumnjaju u ispravnost računa za struju, Udruženje potrošača „Efektiva“ objavilo je na svojoj fejsbuk stranici. Postupak reklamacije uvećanih računa prenosimo u celosti:

Najpre treba uputiti pisanu reklamaciju EPS-u, u kojoj će potrošač da ospori visinu računa (uporediti potrošnju sa prethodnim mesecom ili istim iz prošle godine). U istom dopisu, zatražiti izveštaj o očitavanjima struje za poslednja 3 meseca, sa pitanjem, kog datuma je vršeno očitavanje i koja su bila stanja kwh na strujomeru.

Dok EPS ne odgovori, a rok za odgovor je 8 dana, potrošač može da uplati nesporni deo računa, prema članu 85 Zakona o zaštiti potrošača. Ako to uradi, potrošač na uplatnici obavezno treba da napiše da uplaćuje nesporni deo računa za decembar 2023.

Sporni deo ostaje za rešavanje u okviru reklamacije, koju u slučaju odbijanja, EPS dalje može da rešava samo sudskim putem, odnosno pokretanjem postupka naplate preko izvršitelja. Treba uzeti u obzir da za pokretanje ovog postupka, EPS mora da predujmi izvršitelju iznos od cca 5.000 din, pa se postavlja pitanje isplativosti, ako je sporni deo računa manjeg iznosa.

Potrošači koji se odluče za ovu opciju, svaki naredni račun treba da plate uplatnicom u koju će u svrhu uplate upisati da plaćaju račun za taj mesec. Takvim načinom uplate, sporni dug prelazi u zonu zastarelog duga, istekom 12 meseci od njegovog nastanka.

Ako EPS ne odgovori na reklamaciju u roku od 8 dana, to sutradan treba prijaviti Tržišnoj inspekciji, koja mora da kazni EPS.

Ako potrošač dobije odgovor i u njemu objašnjenje koje ukazuje na to da EPS nije vršio očitavanje struje u skladu sa članom 90. Zakona o zaštiti potrošača (obračunski period od max mesec dana), isti treba proslediti Tržišnoj inspekciji koja prema članovima 184. i 185. ZZP, izriče meru otklanjanja nepravilnosti iz člana 90.

Ako u odgovoru stoji da EPS nije nadležan i uputi na firmu koja je vršila merenje, potrošač nema obavezu komunikacije sa firmom sa kojom nema ugovorrni odnos. Takav odgovor bi predstavljao nepoštenu poslovnu praksu.

VAŽNO: Ako EPS odgovori, u odgovoru mora da stoji izjašnjenje, da li se reklamacija prihvata ili ne! Ako se prihvata, račun mora da bude korigovan. Ako se odbija, EPS je slobodan da nadalje postupi prema Zakonu, bez mogućnosti da potrošaču isključi struju zbog tog duga!

Takođe, tržišna inspekcija mora da postupi po članu 188. ZZP i inicira novčano kažnjavanje u iznosu od 50.000, za svakog potrošača posebno.

Dakle, ovo su zakonske odredbe koje štite pravo potrošača da ne plati sporni deo računa, dok ne dobije precizno objašnjenje kako je taj deo nastao. Ako objašnjenje ne dobije, proizilazi da nema obavezu plaćanja!

Napominjemo da je nakon istog problema, koji se desio u julu, gotovo 50 odsto prigovora potrošača usvojeno i njihovi računi su umanjeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *