Edukativni centar: Za bolje informisanje građana o kvalitetu vazduha u Kruševcu

Kruševački Edukativni centar uputio je Gradskoj upravi predlog mera za bolje informisanje građana/ki o zagađenju vazduha, sa fokusom na merenje koncentarcije PM 10 i PM 2,5 čestica u vazduhu, te predlogom o postavljanju još jednog mernog mesta na teritoriji grada Kruševca.

U obrazloženju predloga mera, navodi se da su izveštaji Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, koji od decembra 2022. godine sprovodi merenje koncentracije suspendovanih čestica PM 10 i PM 2.5 u Kruševcu, javno dostupni na internet stranici Grada Kruševca ali da, imajući u vidu negativni uticaj povećanih koncentracija ovih suspendovanih čestica na zdravlje ljudi, to nije dovoljno.

Potrebno je omogućiti dostupnije podatke i jednostavnije informisanje građana i građanki Kruševca o povećanim koncentracijama suspendovanih čestica PM 10 i PM 2.5, u realnom vremenu putem sredstava javnog informisanja (televizija, radio, portali),  te na naslovnoj strani internet prezentacije Grada (baner sa linkom na ažurirane podatke)- preporuka je koju je Edukativni centar uputio Gradskoj upravi.

S obzirom da se u prethodnom periodu merenje koncentracije suspendovanih čestica (PM 10 i PM 2.5) na teritoriji Kruševca sprovodilo na jednom mernom mestu – park Kosturnica, zbog dobijanja relevantnijih podataka ispitivanja, Eduaktivni centra smatra da je potrebno razmotriti i uspostavljanje još jednog mernog mesta za ispitivanje koncentracija PM 10 i PM 2.5 čestica (predlog – industrijska zona).

Inače, projekat „Gradovi spremni za klimatske promene“ sprovodi mreža organizacija „Zelena stolica“. U okviru projektnih aktivnosti formirani su zagovarački timovi u Kruševcu, Pirotu, Subotici, Sremskoj Mitrovici i Požegi, koji su prošli obuku iz javnog zagovaranja, a uz pomoć urađene analize predložene su mere za prilagođavanje klimatskim promenama u gradu Kruševcu.

Set preporuka sa fokusom na merenja suspendovanih čestica (PM 10 i PM 2.5) u vazduhu, koji je koncipirao Edukativni centar, Gradskoj upravi predat je 1. decembra. Inicijativa je podneta u okviru projekta „Gradovi spremni za klimatske promene“ koji je deo EKO-SISTEM programa podrške reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Lokalna inicijativa zasnovana je na rezultatima analize lokalnih javnih politika u Kruševcu koju je sprovela Mreža “Zelena stolica”. Mapirani Lokalni program zaštite životne sredine 2015 – 2024. kao jedan od specifičnih ciljeva postavlja zaštitu vazduha.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *