Deset preduzetnika podržano sa po 3.000 evra

Grantove u vrednosti od po 3.000 evra i mentorsku podršku dobilo je deset korisnika iz Kruševca, u okviru projekta  „Reintegracija II – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“. Oprema za pokretanje sopstvenog biznisa, uručena im je u Biznis inkubator centru.

Projekat Reintegracija II, nemačka organizacija ASB sprovodi u saradnji sa  beogradskom Inicijativom za razvoj i saradnju i finansijsku podršku nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.

Podržani korisnici konkurisali su za sledeća zanimanja: automehaničar, fotokeramika, proizvodnja metalne galanterije, izrada i proizvodnja predmeta od drveta, vodoinstalater, stomatolog, krojač i prodaja suvenira.

Goran Velev, koordinator projekta, kazao je da je, u trenutku kada je planiran ovaj projekat, ljudima nedostajao posao i sredstva za pokretanje radnji, prvenstveno preduzetničkih.

-Sada se suočavamo sa izazovom da nemamo dovoljno kvalifikovane radne snage, pa smo zbog toga u jednom momentu ubacili i komponentu prekvalifikacije i dokvalifikacije, da se podrže ljudi koji su se vratili iz Zapadne Evrope, a sa druge strane da pokažemo da se i u Srbiji sasvim solidno može živeti od posla, posebno u ovoj situaciji kada je jako deficitarna radna snaga, pogotovo u zanatskom sektoru.

Gradonačelnik Ivan Manojlović podsetio je da se ovaj projekat u Kruševcu već pet godina realizuje u saradnji sa ASB-om. Kazao je da je, osim podrške da se razvije poslovna ideja koja već postoji kao neka vrsta porodičnog biznisa, ovo je ujedno i prilika da ti poslovi uđu u legalne tokove, da se osnuju preduzeničke radnje, za šta je većina dobitnika sredstava kroz ovaj projekat izrazila spremnost.

Korisnici ovog projekta nesmetano mogu da apliciraju i kod drugih fondova. Kako bi široj javnosti predstavili svoje proizvode, delatnost kojom se bave, gradonačelnik je najavio i mogućnost organizovanja preduzeničke mini izložbe.

Inače, u okviru ekonomske komponente projekta, podržano je i zapošljavanje 16 lica iz teže zapošljivih kategorija, na novootvorenim radnim mestima kod 5 poslodavaca. Dodeljeno je i 18 obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, a održane su i 122 inkluzivne radionice.

Ukupna vrednost projekta je 145. 300 eura, od čega je učešće grada Kruševca 15 000 eura. Projekat traje do kraja aprila, a ključni cilj je doprineti održivoj (re)integraciji povratnika i lokalno ugroženog stanovništva .

Foto: Gradska uprava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *