„Crvena mladost” u Domu omladine

zidna slika kck, odjek.rs

Zid hola u kruševačkom Kulturnom centru već decenijama krasi slika „Crvena mladost” ovdašnjeg slikara Aleksandra Mikića Moravskog. Kompozicija, veličine 30 metara kvadratnih, naslikana je za novi Dom omladine, koji je svečano otvoren 23. maja 1977. godine.

Grupe mladih, na impozantnoj kompoziciji, postavljene su u dva nivoa. Na levoj strani donjeg nivoa, ilustracijom oružja i palih partizana, naslikano je učešće mladih u revoluciji. Središnji deo, istog nivoa, prikazuje omladinu sa radnim alatom, koja aktivno učestvuje u izgradnji, dok desna grupa, sa karanfilima i podignutim rukama simbolizuje samoupravljanje.

Motivom leta prema visinama, na gornjem delu kompozicije, ilustrovana je budućnost mladog naraštaja, dok osnovu te budućnosti čine naučna istraživanja i prosvećivanje, predstavljeni kosmosom i knjigama. Balvani u pokretu, koji prožimaju kompoziciju, simbolizuju graditeljstvo i mladalačku snagu.

J.A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *