Kruševac: Epidemija malih boginja sve izvesnija!

dr mirjana avramović, odjek.rs

Obuhvat MMR vakcinacijom od oko 95 odsto, neophodan je za postizanje kolektivnog imuniteta, čime se štite čak i ona deca koja zbog specifičnih zdravstvenih razloga ne mogu da prime tu vakcinu. U Kruševcu je procenat vakcinisane dece zabrinjavajuće nizak i u slučaju pojave prvog inportovanog slučaja, verovatnoća nastanka epidemije ove zarazne bolesti u tom gradu bila bi velika.

Prema rečima epidemiološkinje Mirjane Avramović, okružne koordinatorke za imunizaciju u Rasinskom okrugu, osim prodora nenaučnih tekstova koji kompromituju MMR imunizaciju, razlog lošeg odziva na vakcinaciju u prethodnom periodu, je i pandemija korona virusa i karantin roditelja i dece, potom nepoštovanje zakonskih propisa u vezi smeštaja dece u vrtić (pre svega od strane privatnih vrtića), nesporovođenje predviđenih kaznenih odredbi za neopravdano odbijanje imunizacije, te kratko trajanje pregleda kod pedijatra i odsustvo jednog roditelja prilikom tih pregleda.

-Neki roditelji beskonačno “odlažu“ imunizaciju, pod izgovorom da je dete bolesno, bez stvarno prisutnih simptoma bolesti. Često samo prijave da je dete bolesno, a uopšte ga ne dovedu na pregled. Takođe, roditelji „nabavljaju“ razne izveštaje lekara – imunologa koji neke lažne kontraindikacije predstavljaju trajnim i kao takve ih koriste da bi „spasili“ svoje dete vakcina koje su i sami primali kao deca- kaže doktorka Avramović, uz objašanjenje da je pored nepoverenja u bezebednost MMR vakcine, prisutan i trend da se deca vakcinišu tek kad progovore i prohodaju, a neretko se dešava i da nema konsenzusa oba roditelja u vezi imunizacije.

Prema njenim rečima, revizija vakcinalne kartoteke u Dečijem dispanzeru Doma zdravlja, sa kojom se započelo u novembru 2022. godine, pokazala je da je obuhvat MMR vakcinom loš. Najveći broj dece koja nisu primila prvu dozu MMR vakcine su deca 2021. godište, odnosno, svako treće dete rođeno u ovom periodu nije vakcinisano.

Doktorka Avramović podseća da je u grupi dece iz Kruševca, planiranih za imunizaciju u 2016. i 2017. godini, obuhvat prvom MMR vakcinom bio čak 97 odsto:

-Taj procenta je opadao sve do 2022. godine, kada je dostigao najnižu vrednost od 68 odsto. U čitavom posmatranom periodu, od 2015. do 2022. godine, došlo je do pada obuhvata prvom dozom MMR za 28 odsto. U istom periodu, obuhvat imunizacijom MMR u sedmoj godini, opao je u Kruševcu za 9. Najveći pad u Kruševcu bio je u 2021., za 36 odsto u odnosu na 2020. godinu, što se pripisuje uticaju pandemije kovida 19.

-Kako bi se povećao obuhvat MMR vakcinom, preporuke Zavoda za javno zdravlje su da se, između ostalog, svakodnevno i na različite načine promoviše vakcinacija kao najefikasnija i najbezbednija mera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti. To treba činiti kroz neposrednu komunikaciju sa roditeljima, preko lokalne samouprave, vrtića, škola, radnih organizacija, medija… Za roditelje koji odlažu i izbegavaju da vakcinišu svoju decu trebalo bi organizovati edukaciju, u koordinaciji epidemiologa i u saradnji sa pedijatrima Domova zdravlja i odgovornim osobama vrtića – kaže doktroka Avramović.

Potrebno je i intezivirati reviziju vakcinalne kartoteke i slanje poziva za vakcinaciju, poštom, telefonom, preko izabranog pedijatra i preko patronažne službe, evidentirati svako neodazivanje na poziv za imunizaciju, te pismenim putem obavestiti sanitarnu inspekciju o podacima dece, čiji roditelji nisu hteli da se odazovu na poziv ili su odbili imunizaciju.

Takođe, preporuka je i da se svi državni i privatni vrtići elektronskim putem podsete da nevakcinisana deca ne mogu da pohađaju vrtić, te da se obiđu i sve privatne pedijatrijske ordinacije kako bi se proverilo njihovo postupanje u vezi imunizacije.

D.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *